चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
91 अरूण सिनेमा Morang/मोरङ - 21 डिजिटल केशव राज ताम्राकार 2075-05-25/-166 Days
92 कृष्णराज कम्प्लेक्स Jhapa/झापा - 6 डिजिटल ध्रुव कुमार सिजापती 2076-07-04/+240 Days
93 सिद्विविनायक चलचित्र मन्दिर Jhapa/झापा - 5 डिजिटल मुकुन्द ढुंगाना, भाेलामान श्रेष्ठ, डिल्ली राम श्रेष्ठ 2076-01-04/+58 Days
94 पाथिभरा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. Jhapa/झापा - 10 डिजिटल पाथिभरा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. 2076-09-23/+321 Days
95 निलकण्ठ चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. Jhapa/झापा - 12 डिजिटल निलकण्ठ चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. 2075-10-09/-29 Days
96 न्यू शिव सिनेमा Jhapa/झापा - 8 डिजीटल न्यू शिव सिनेमा 2078-07-11/+977 Days
97 दुर्गादेवी चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. Jhapa/झापा - 6 डिजीटल दुर्गादेवी चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. 2075-05-07/-184 Days
98 दमक चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. Jhapa/झापा - 10 डिजीटल मनाेज राठी, किसन राठी, शान्तीराम ढकाल 2075-04-06/-215 Days
99 तृष्णा चलिचत्र मन्दिर Jhapa/झापा - 3 डिजीटल मुकुन्द श्रेष्ठ 2075-04-06/-215 Days
100 छाब्दी बाराही च. मन्दिर Panchthar/पांचथर - 1 डिजीटल छाब्दी बाराही च. मन्दिर 2075-07-24/-106 Days