चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
91 लक्ष्मी चलचित्र मन्दिर Surkhet/सुर्खेत - 6 डिजिटल डाक्टर सिं गुरूङ्ग 2079-09-04/+1758 Days
92 वीणा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. Sarlahi/सर्लाही - 5 डिजिटल नरेन्द्र महजर्न 2075-11-26/+380 Days
93 लवकुश चलचित्र मन्दिर Dhanusha/धनुषा - 5 डिजिटल सजन कुमार मरारका 2078-07-12/+1339 Days
94 शिव नारायणा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. Mahottari/महोत्तरी - 2 डिजिटल देव नारायणा महताे 2075-09-28/+321 Days
95 रामजानकी पिक्चर पैलेस Dhanusha/धनुषा - 8 डिजिटल श्रीमती शुष्मा कुमारी शाह 2076-04-04/+510 Days
96 गिरीजा चलचित्र मन्दिर Dhanusha/धनुषा - 2 राज किशाेर साह तेली 2076-11-11/+731 Days
97 ब्राे-सिस डिजिटल सिनेमा Rautahat/रौतहट - 1 डिजिटल उदयनारायणा सापकाेटा 2076-05-08/+544 Days
98 हनुमान टाकिज Dhanusha/धनुषा - 4 डिजिटल अशाेक लाल जालान, सुनिल कुमार जालान 2075-10-20/+343 Days
99 नारायणी मल अाचार्य प्लाजा प्रा. लि. (हल-१) Makwanpur/मकवानपुर - 4 सानुकाजी अाचार्य, दिपक अाचार्य, नवराज अाचार्य, गाैरव अाचार्य 2076-10-28/+717 Days
100 नारायणी मल अाचार्य प्लाजा प्रा. लि. (हल-२) Makwanpur/मकवानपुर - 4 सानुकाजी अाचार्य, दिपक अाचार्य, नवराज अाचार्य, गाैरव अाचार्य 2076-10-28/+717 Days