चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
11 सिने मार्क मुभिज प्रा. लि. (ख) Kathmandu/काठमाडौं - 31 डिजिटल साेमप्रसाद मैनाली 2076-05-03/+178 Days
12 सिने मार्क मुभिज प्रा. लि. (क) Kathmandu/काठमाडौं - 31 डिजिटल साेमप्रसाद मैनाली 2076-05-03/+178 Days
13 जगदम्बा चलचित्र मन्दिर Nuwakot/नुवाकोट - 4 डिजिटल बसन्तलाल श्रेष्ठ 2074-10-07/-396 Days
14 जयनेपाल चित्र घर Kathmandu/काठमाडौं - 1 डिजिटल नरेन्द्र कुमारी राणा 2074-05-18/-538 Days
15 कलंकी सिनेमा प्रा. लि. (ख) Kathmandu/काठमाडौं - 14 डिजिटल सुरेन्द्र तण्डुकार समेत 2078-09-11/+1039 Days
16 गंगा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. (ख) Kathmandu/काठमाडौं - 16 डिजिटल मदनमान पति बज्राचार्य 2077-11-29/+753 Days
17 गंगा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. (क) Kathmandu/काठमाडौं - 16 मदनमान पति बज्राचार्य 2075-07-28/-102 Days
18 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (शिवाय) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-01-28/+813 Days
19 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (नमः) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-01-28/+813 Days
20 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (अाेम) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-01-27/+812 Days