चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
21 श्री बुद्धिलक्ष्मी हाइभिजन तनहुँ,गण्डकी - 0 श्री बुद्धिलक्ष्मी हाइभिजन 2070-05-01/-1656 Days
22 मन हाइभिजन हल बाग्लुङ,धवलागिरी - 7 मन हाइभिजन हल 2072-09-16/-787 Days
23 चन्द्रमा हाइभिजनहल म्याग्दी,धवलागिरी - 5 चन्द्रमा हाइभिजनहल 2072-06-16/-879 Days
24 श्री हेमइन्द्र हाइभिजन हाल म्याग्दी,धवलागिरी - 0 श्री हेमइन्द्र हाइभिजन हाल 2070-02-27/-1719 Days
25 श्री हेमइन्द्र हाइभिजन हाल राप्ति,दाङ्ग - 3 श्री हेमइन्द्र हाइभिजन हाल 2072-03-17/-970 Days
26 जय संतोसी मा भिडेयो चलचित्र मन्दिर अर्घाखाची,लुम्बिनी - 6 जय संतोसी मा भिडेयो चलचित्र मन्दिर 2071-09-01/-1168 Days
27 हंसपुर भिडियो चलचित्र घर अर्घाखाँची,लुम्बिनी - 5 हंसपुर भिडियो चलचित्र घर 2070-03-21/-1697 Days
28 तहल्का हाइभिजन हल सल्यान,राप्ति - 3 तहल्का हाइभिजन हल 2072-05-02/-924 Days
29 चन्द्र बिन्दु हाइभिजन हल सल्यान,राप्ति - 2 चन्द्र बिन्दु हाइभिजन हाल 2072-04-03/-953 Days
30 वीजयश्वोरी हाइभिजन हल रुकुम,राप्ति - 3 वीजयश्वोरी हाइभिजन हल 2074-09-18/-55 Days