चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
31 गुण सिनेमाज प्रा. लि. (ग) Lalitpur/ललितपुर - 7 डिजिटल राजेन्द्र शाक्य 2075-06-16/-144 Days
32 गुण सिनेमाज प्रा. लि. (ख) Lalitpur/ललितपुर - 7 डिजिटल राजेन्द्र शाक्य 2076-06-25/+231 Days
33 गुण सिनेमाज प्रा. लि. (क) Lalitpur/ललितपुर - 7 डिजिटल राजेन्द्र शाक्य 2075-05-21/-170 Days
34 सिने डे सेफ कम्पनी प्रा. लि. (थियटर हल - B) Kathmandu/काठमाडौं - 11 डिजिटल गाैरव गाेयल, इच्छाराज तामाङ, केशव लाल श्रेष्ठ, सुश्री प्रतिक्षा तामाङ, सुरेन्द्र कुमार गाेयल 2076-01-03/+57 Days
35 सिने डे सेफ कम्पनी प्रा. लि. (सिने डाइनिङ्ग हल A) Kathmandu/काठमाडौं - 11 डिजिटल गाैरव गाेयल, इच्छाराज तामाङ, केशव लाल श्रेष्ठ, सुश्री प्रतिक्षा तामाङ, सुरेन्द्र कुमार गाेयल 2076-01-03/+57 Days
36 शिवपार्वती चलचित्र मन्दिर प्रा. ली. Bara/बारा - 3 डिजिटल महावीर प्रसाद कलवार, प्रल्हाद प्रसाद कलवार, रामनिवास प्रसाद गुप्ता, श्री राजप्रसाद साह कलवार 2078-05-30/+935 Days
37 विक्रम बाबा चलचित्र भवन Chitwan/चितवन - 3 डिजिटल शेष रमण खनाल 2075-09-28/-40 Days
38 नारायणी चित्र मन्दिर Chitwan/चितवन - 2 नरेन्द्रराज पाठक, कुमार श्रेष्ठ 2074-11-27/-345 Days
39 जयशक्ति चलचित्र मन्दिर Bara/बारा - 3 सेल्युलार्इड राजेश्वर प्रसाद साह कलवार 2070-11-21/-1812 Days
40 एम्याक्स सिनेमा Parsa/पर्सा - 15 डिजिटल शाेभा कुमारी 2079-04-26/+1266 Days