चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
31 दिपिका भिडियो हल बाँके,राप्ति - 7 दिपिका भिडियो हल 2071-05-30/-1262 Days
32 भगवती सिने चलचित्र सिनेमा हल Taplejung/ताप्लेजुङ - 2 भागवती सिने चलचित्र सिनेमा हल 2075-06-10/+210 Days
33 चन्द्रबिन्दु हाइभिजन हल सल्यान,राप्ति - 2 चन्द्रबिन्दु हाइभिजन हल 2072-04-03/-953 Days
34 प्रशान्त हाइभिजन हल सुर्खेत,भेरी - 4 प्रशान्त हाइभिजन हल 2073-01-26/-655 Days
35 देउती चलचित्र मन्दिर सुर्खेत,भेरी - 7 देउती चलचित्र मन्दिर 2073-04-21/-570 Days
36 बिशाल हाइभिजन हल जाजरकोट,कर्णाली - 2 बिशाल हाइभिजन हल 2072-09-04/-799 Days
37 बडिमालिका हाइभाजन हल बाजुरा,सेती - 5 बडिमालिका हाइभाजन हल 2072-01-26/-1021 Days
38 श्री रत्नकुमारी हाइभिजन हल हुम्ला,सेती - 1 श्री रत्नकुमारी हाइभिजन हल 2071-05-01/-1291 Days
39 समेजी भिडियो हल डडेल्धुरा,माहाकाली - 5 समेजी भिडियो हल 2072-05-07/-919 Days
40 श्री रत्नकुमारी हाइभिजन हल हुम्ला,महाकाली - 1 श्री रत्नकुमारी हाइभिजन हल 2071-05-01/-1291 Days