चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
41 श्री पीएल. तोसी हाइभिजन हल सोलुखुम्बु,सगरमाथा - 7 श्री पीएल. तोसी हाइभिजन हल 2074-03-05/-252 Days
42 श्री बि.डी, हाइभिजन हल अछाम,भेरी - 5 श्री बि.डी, हाइभिजन हल 2074-04-02/-224 Days
43 भगवती अावस कम्पनी प्रा. लि. १ (पाथिभरा सिने प्लाजा Jhapa/झापा - 6 डिजिटल युवराज प्रसार्इ, एकराज उप्रेती, राेसन प्रसार्इ 2078-05-16/+1281 Days
44 भगवती अावस कम्पनी प्रा. लि. २ (पाथिभरा सिने प्लाजा Jhapa/झापा - 6 डिजिटल युवराज प्रसार्इ, एकराज उप्रेती, राेसन प्रसार्इ 2078-05-16/+1281 Days
45 बिग फन इन्टरटेन्मेण्ट प्रा. लि. Jhapa/झापा - 7 डिजिटल निमेश शिवाकाेटी, अशाेक भण्डारी 2078-10-24/+1442 Days
46 छाब्दी बाराही च. मन्दिर Panchthar/पांचथर - 1 डिजीटल छाब्दी बाराही च. मन्दिर 2075-07-24/+254 Days
47 तृष्णा चलिचत्र मन्दिर Jhapa/झापा - 3 डिजीटल मुकुन्द श्रेष्ठ 2075-04-06/+145 Days
48 दमक चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. Jhapa/झापा - 10 डिजीटल मनाेज राठी, किसन राठी, शान्तीराम ढकाल 2075-04-06/+145 Days
49 दुर्गादेवी चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. Jhapa/झापा - 6 डिजीटल दुर्गादेवी चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. 2075-05-07/+176 Days
50 न्यू शिव सिनेमा Jhapa/झापा - 8 डिजीटल न्यू शिव सिनेमा 2078-07-11/+1337 Days