चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
41 जलमा सिनेमाज् प्रा. लि. Chitwan/चितवन - 2 डिजिटल विरेन्द्र नारायण श्रेष्ठ, श्रीमती प्रभा श्रेष्ठ, श्रीमती माेनिता श्रेष्ठ 2076-09-25/+324 Days
42 जानकी चलचित्र मन्दिर Bara/बारा - 5 सेल्युलार्इड नरेन्द्र कुमार शाह 2071-08-21/-1538 Days
43 गणेश चलचित्र मन्दिर Bara/बारा - 8 डिजिटल विजय थापा, वासु थापा, गणेश प्रसाद शाह 2078-08-03/+1001 Days
44 गणेश चित्र मन्दिर प्रा. लि. Chitwan/चितवन - 3 डिजिटल बुद्धिमान श्रेष्ठ, मुक्तिलाल चुके 2075-08-24/-74 Days
45 इन्द्रदेव चलचित्र मन्दिर Chitwan/चितवन - 3 मुक्तिलाल पिया, सनद कुमार पिया 2075-01-15/-295 Days
46 नारायणी मल अाचार्य प्लाजा प्रा. लि. (हल-१) Makwanpur/मकवानपुर - 4 सानुकाजी अाचार्य, दिपक अाचार्य, नवराज अाचार्य, गाैरव अाचार्य 2076-10-28/+357 Days
47 नारायणी मल अाचार्य प्लाजा प्रा. लि. (हल-२) Makwanpur/मकवानपुर - 4 सानुकाजी अाचार्य, दिपक अाचार्य, नवराज अाचार्य, गाैरव अाचार्य 2076-10-28/+357 Days
48 हनुमान टाकिज Dhanusha/धनुषा - 4 डिजिटल अशाेक लाल जालान, सुनिल कुमार जालान 2075-10-20/-17 Days
49 ब्राे-सिस डिजिटल सिनेमा Rautahat/रौतहट - 1 डिजिटल उदयनारायणा सापकाेटा 2076-05-08/+184 Days
50 गिरीजा चलचित्र मन्दिर Dhanusha/धनुषा - 2 राज किशाेर साह तेली 2076-11-11/+371 Days