चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
51 रामजानकी पिक्चर पैलेस Dhanusha/धनुषा - 8 डिजिटल श्रीमती शुष्मा कुमारी शाह 2076-04-04/+275 Days
52 शिव नारायणा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. Mahottari/महोत्तरी - 2 डिजिटल देव नारायणा महताे 2075-09-28/+86 Days
53 लवकुश चलचित्र मन्दिर Dhanusha/धनुषा - 5 डिजिटल सजन कुमार मरारका 2078-07-12/+1104 Days
54 राजश्री सिनेमा Sarlahi/सर्लाही - 8 डिजिटल निलम साह, सुरेश कुमार शाह 2075-10-18/+106 Days
55 वीणा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. Sarlahi/सर्लाही - 5 डिजिटल नरेन्द्र महजर्न 2075-11-26/+145 Days
56 लक्ष्मी चलचित्र मन्दिर Surkhet/सुर्खेत - 6 डिजिटल डाक्टर सिं गुरूङ्ग 2079-09-04/+1523 Days
57 पुष्प टाकिज Sarlahi/सर्लाही - 8 डिजिटल किरण रंजितकार 2079-08-27/+1515 Days
58 निलम चलचित्र मन्दिर Dhanusha/धनुषा - 2 डिजिटल तेज नारायण बछार 2076-09-22/+446 Days
59 म्याजिक थियटर प्रा. लि. Kaski/कास्की - 9 डिजिटल सिम्युलेटर (12 D) शेखर प्रसाद काेइराला समेत 2072-12-09/-937 Days
60 हरिवन सिनेमा Sarlahi/सर्लाही - 11 डिजिटल निरज कार्की 2078-09-05/+1159 Days