चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
61 गणेश टाकिज प्रा.लि. Sunsari/सुनसरी - 6 डिजिटल चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ 2075-06-03/+205 Days
62 सिटि सिनेमा प्रा.लि. (हल–A) Morang/मोरङ - 2 डिजिटल सुशिल रिजाल, अनुज पाैद्वार, राेशन बहादुर थापा, सुयस प्याकुरेल 2079-02-18/+1561 Days
63 सिटि सिनेमा प्रा.लि. (हल–B) Morang/मोरङ - 2 डिजिटल सुशिल रिजाल, अनुज पाैद्वार, राेशन बहादुर थापा, सुयस प्याकुरेल 2079-02-18/+1561 Days
64 बराह चित्र मन्दिर Sunsari/सुनसरी - 8 डिजिटल अात्मा राम दाहाल 2075-09-29/+323 Days
65 सुकुना चलचित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 8 डिजिटल गणेश खड्का 2075-11-11/+366 Days
66 शिव सिनेमा प्रा.लि. Sunsari/सुनसरी - 12 डिजिटल फणिन्द्र प्रसाद अाचार्य 2077-06-17/+950 Days
67 शिव शम्भु डिजिटल सिनेमा Sunsari/सुनसरी - 15 डिजिटल राेहित कुमार शाह 2079-06-09/+1672 Days
68 शिवशक्ती चलचित्र मन्दिर Bhojpur/भोजपुर - 10 डिजिटल सुर्ज बहादुर रार्इ 2079-06-09/+1672 Days
69 शुशिला चलचित्र मिन्दर Morang/मोरङ - 1 डिजिटल भगत लामा पाख्रीन 2075-09-22/+316 Days
70 हिमालय टाकिज Morang/मोरङ - 14 डिजिटल बासुदेव थापा 2075-09-22/+316 Days