चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
81 सुकुना चलचित्र मन्दिर Morang/मोरङ - 8 डिजिटल गणेश खड्का 2075-11-11/+4 Days
82 बराह चित्र मन्दिर Sunsari/सुनसरी - 8 डिजिटल अात्मा राम दाहाल 2075-09-29/-39 Days
83 सिटि सिनेमा प्रा.लि. (हल–B) Morang/मोरङ - 2 डिजिटल सुशिल रिजाल, अनुज पाैद्वार, राेशन बहादुर थापा, सुयस प्याकुरेल 2079-02-18/+1199 Days
84 सिटि सिनेमा प्रा.लि. (हल–A) Morang/मोरङ - 2 डिजिटल सुशिल रिजाल, अनुज पाैद्वार, राेशन बहादुर थापा, सुयस प्याकुरेल 2079-02-18/+1199 Days
85 गणेश टाकिज प्रा.लि. Sunsari/सुनसरी - 6 डिजिटल चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ 2075-06-03/-157 Days
86 म्याजिक सिनेमा हल Sunsari/सुनसरी - 5 डिजिटल परशुराम चाैधरी, मुनरलाल चाैधरी 2078-06-09/+945 Days
87 क्रेजी एम्युजमेण्ट प्रा.लि. Morang/मोरङ - 12 डिजिटल सिम्युलेटर (13 D) सुरेश कुमार जैन 2077-05-31/+571 Days
88 अार्इ. फन. प्रा.लि. Sunsari/सुनसरी - 1 डिजिटल सिम्युलेटर (12 D) संजय कुमार रार्इ 2077-05-31/+571 Days
89 मुभिज इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. हल–२ Sunsari/सुनसरी - 1 डिजिटल अनु दुलाल (संग्राैला) 2076-07-04/+240 Days
90 मुभिज इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. हल–१ Saptari/सप्तरी - 1 डिजिटल अनु दुलाल (संग्राैला) 2076-07-04/+240 Days