चलचित्रहरू

क्र.स. नाम ब्यानर किसिम निर्माण अंतिम मिति सेंसर प्रदर्शन
1 भैरे नेप्सिने इन्टरनेश्नल प्रा. लि. Featured/कथानक चलचित्र 2076-11-26/+686 days भएको छैन भएको छ
2 बदला मोसन स्टुडियो Featured/कथानक चलचित्र 2077-04-07/+818 days भएको छैन भएको छैन
3 आउदै जादै कौसल्या फिल्मस् प्रा लि Featured/कथानक चलचित्र 2077-04-07/+818 days भएको छैन भएको छ
4 द प्रिन्स एन.पि.फिल्मस् प्रोडक्सन Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-24/+865 days भएको छैन भएको छैन
5 सेर्कु ... Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-24/+865 days भएको छैन भएको छैन
6 मेरो प्यारो ओखलढुंगा ... Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-24/+865 days भएको छैन भएको छैन
7 पहिचान एम आर बि मुभिज Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-24/+865 days भएको छैन भएको छैन
8 द कर्मा ... Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-24/+865 days भएको छैन भएको छैन
9 द म्यान फ्रम काठमाडौँ ट्राइ-सिटी पिकचर् Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-18/+859 days भएको छैन भएको छ
10 टेल मि हु आइ याम (सरिता उमेर ११ वर्ष नेशनल मीडिया प्रोडक्सन Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-07/+848 days भएको छैन भएको छैन