चलचित्रहरू

क्र.स. नाम ब्यानर किसिम निर्माण अंतिम मिति सेंसर प्रदर्शन
21 चिसो एस्ट्रे सिमल सिनेमा प्रा. लि. र ह्याप्पीफाई क्रीएसन् प्रा. लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-22/+1032 days भएको छैन भएको छैन
22 रुमाललै छ चिनो ज्योति फिल्म प्रोडक्सन Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-18/+997 days भएको छैन भएको छैन
23 पहिचान एम आर बि मुभिज Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-24/+1003 days भएको छैन भएको छैन
24 रानीमहल ग्लेज इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-03/+1013 days भएको छैन भएको छैन
25 गाजा बाजा टुका इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-25/+1035 days भएको छैन भएको छैन
26 ज्याकपोट देवीभक्त गौरीदेवी इन्टरटेनमेन्ट Featured/कथानक चलचित्र 2074-06-25/-61 days भएको छैन भएको छैन
27 तमसुक वाकिंग ओरेन्ज प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2074-04-28/-119 days भएको छैन भएको छैन
28 मेरो गीत ए.बि.फिल्म प्रोडक्सन र टाइम्स नेपाल मीडिया हाउस प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-28/+1038 days भएको छैन भएको छैन
29 संजय एज दिवाना इन दिवानापन महतो फिल्मस् प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-28/+1038 days भएको छैन भएको छैन
30 मोटे मोटी मोटे जुना फिल्मस् प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-04-05/+954 days भएको छैन भएको छैन