चलचित्रहरू

क्र.स. नाम ब्यानर किसिम निर्माण अंतिम मिति सेंसर प्रदर्शन
21 रोयल दुखिआत्मा जी . एम . मुभीज प्रोडक्सन प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-05/+936 days भएको छैन भएको छैन
22 चिसो एस्ट्रे सिमल सिनेमा प्रा. लि. र ह्याप्पीफाई क्रीएसन् प्रा. लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-22/+953 days भएको छैन भएको छैन
23 रुमाललै छ चिनो ज्योति फिल्म प्रोडक्सन Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-18/+918 days भएको छैन भएको छैन
24 पहिचान एम आर बि मुभिज Featured/कथानक चलचित्र 2077-05-24/+924 days भएको छैन भएको छैन
25 रानीमहल ग्लेज इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-03/+934 days भएको छैन भएको छैन
26 गाजा बाजा टुका इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-25/+956 days भएको छैन भएको छैन
27 ज्याकपोट देवीभक्त गौरीदेवी इन्टरटेनमेन्ट Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-25/+956 days भएको छैन भएको छ
28 तमसुक वाकिंग ओरेन्ज प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-04-28/+898 days भएको छैन भएको छ
29 मेरो गीत ए.बि.फिल्म प्रोडक्सन र टाइम्स नेपाल मीडिया हाउस प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-28/+959 days भएको छैन भएको छैन
30 संजय एज दिवाना इन दिवानापन महतो फिल्मस् प्रा.लि. Featured/कथानक चलचित्र 2077-06-28/+959 days भएको छैन भएको छैन