फर्म सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना (अा.व. २०७५।७६)

नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
चलचित्र विकास बोर्ड
सरस्वतीनगर, चाबहिल, काठमाडौं

फर्म सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना 

यस बोर्डको लागि आ.व. ०७५।७६ मा आवश्यक पर्ने तपसीलमा उल्लेखित खरिद कार्यहरू तथा सेवा प्राप्त गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को प्रयोजनार्थ मौजुदा सूची (स्टान्डिङ्ग लिष्ट) तयार गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक ईजाजतपत्र प्राप्त रजिष्टर्ड फर्म तथा कम्पनी, सप्लायर्स तथा परामर्शदाताले आफ्नो कम्पनी, फर्मको नवीकरण भएको दर्ता प्रमाणपत्र आ.व. २०७३।७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू संलग्न राखी सूची दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

आवश्यक सामान तथा सेवाहरूको विवरणः

१. स्टेशनरी सामानहरूको (मसलन्द तथा विविध) आपूर्ति कार्य ।
२. छपाई सम्बन्धी कार्यहरू ।
३. काठ, स्टीलका फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग सम्बन्धी सामानहरूको आपूर्ति तथा मर्मत कार्य ।
४. कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेशिन, फ्याक्स मेशिन, यू.पि.एस. ईपिबिएक्स, सिसिटिभी, एयर कण्डिशन, डिभिआर, टेलिभिजन आपूर्ति तथा मर्मत कार्य ।
५. सोलार प्यानल, ईन्भरटर, ब्याट्री, टेलिफोन, विद्युत सम्बन्धी काम, प्लम्बिङ्ग सामानहरू आपूर्ति तथा मर्मत कार्य ।
६. वेव पेज डिजाईन, नेटवर्किङ्ग तथा ईन्टरनेट सेवा निर्माण तथा परिमार्जन, सफ्टवेयर निर्माण सम्बन्धी कार्य ।
७. सवारी साधन र जेनेरेटरको पार्टपुर्जा आपूर्ति तथा मर्मत सम्बन्धी कार्य ।
८. परामर्श सम्बन्धी कार्य ।
९. पानी सफा गर्ने फिल्टर मेशिन तथा धाराका सामानहरू आपूर्ति तथा मर्मत सम्बन्धी कार्य ।
१०. कार्यालय भवनमा रंग, रोगन तथा कार्यालय भवनको मर्मत सम्भार, विद्युतीय अर्थिङ सम्बन्धी कार्य ।
११. नेपाली चलचित्रको प्रवर्द्धन र विकासमा सघाउ पुग्ने खालका वृत्तचित्र तथा श्रव्यदृश्य समाग्री निर्माण गर्ने कार्य ।
१२. थिएटर हलका लगि आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको आपूर्ति तथा मर्मत कार्य ।
१३. सूचना प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
१४. पुरस्कार तथा ट्रफी बनाउने कार्य ।
१५. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाईटिकट उपलब्ध गराउने कार्य ।
१६. सेक्युरिटी गार्ड उपलब्ध गराउने कार्य ।

निवेदन, दरखास्त फारामः (word) standing list form

Related Posts