चलचित्र छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना २०७५

(प्रकाशित मितिः २०७५।८।२८, गाेरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक) 
चलचित्र सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवं विद्वत्वृत्तिका लागि प्रोत्साहन गर्न यस बोर्डबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित विषयमा अध्ययनरत योग्य नेपाली विद्यार्थी, अनुसन्धाता तथा शोधकर्ताबाट तोकिएका प्रमाण र कागजातहरू सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र बोर्डको कार्यालयमा आवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचनाको विस्तृत विवरण बोर्डको वेवसाईट www.film.gov.np र बोर्डको सूचना पाटीमा उपलब्ध छ । अन्य आवश्यक जानकारीका लागि बोर्डमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

डाउनलाेड लिंकः 

Related Posts