चलचित्रघर : वीणा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि.

नाम : वीणा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि.

ठेगाना : Sarlahi/सर्लाही ,गा. वि. स.-5-लालबन्दी

प्रबिधि : digital/डिजिटल

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 505

प्रोपाइटर : नरेन्द्र महजर्न