चलचित्रघर : जलमा सिनेमाज् प्रा. लि.

नाम : जलमा सिनेमाज् प्रा. लि.

ठेगाना : Chitwan/चितवन ,भरतपुर उप.म.न.पा.-2-जलमाराेड

प्रबिधि : digital/डिजिटल

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 265

प्रोपाइटर : विरेन्द्र नारायण श्रेष्ठ, श्रीमती प्रभा श्रेष्ठ, श्रीमती माेनिता श्रेष्ठ