चलचित्रघर : जयशक्ति चलचित्र मन्दिर

नाम : जयशक्ति चलचित्र मन्दिर

ठेगाना : Bara/बारा ,जीतपुर-3-भवानीपुर

प्रबिधि : celluloid/सेल्युलाईड

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 258

प्रोपाइटर : राजेश्वर प्रसाद साह कलवार