चलचित्रघर : स्वागत हाइभिजन

नाम : स्वागत हाइभिजन

ठेगाना : Taplejung/ताप्लेजुङ ,मनकामना-6-छैन

प्रबिधि : video/भिडियो

श्रेणी : video/भिडियो

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : स्वागत हाइभिजन