चलचित्रघर : लुक्ला हाइभिजन हल

नाम : लुक्ला हाइभिजन हल

ठेगाना : सोलुखुम्बु,सगरमाथा ,चौरीखर्क गा.बि.स.-8-छैन

प्रबिधि : video

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : लुक्ला हाइभिजन हल