चलचित्रघर : सुनकोशी भिडियो चलचित्र मन्दिर

नाम : सुनकोशी भिडियो चलचित्र मन्दिर

ठेगाना : सिन्धुपाल्चोक,बागमती ,बह्रबिसे-9-छैन

प्रबिधि : video

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : सुनकोशी भिडियो चलचित्र मन्दिर