चलचित्रघर : शितल भिडियो चलचित्र मन्दिर

नाम : शितल भिडियो चलचित्र मन्दिर

ठेगाना : काठमाडौं.बागमती ,शेष-3-फर्पिङ्ग

प्रबिधि : video

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : शितल भिडियो चलचित्र मन्दिर