चलचित्रघर : चन्द्रमा हाइभिजनहल

नाम : चन्द्रमा हाइभिजनहल

ठेगाना : म्याग्दी,धवलागिरी ,ताकमगा गा.बि.स.-5-छैन

प्रबिधि : video

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : चन्द्रमा हाइभिजनहल