चलचित्रघर : वीजयश्वोरी हाइभिजन हल

नाम : वीजयश्वोरी हाइभिजन हल

ठेगाना : रुकुम,राप्ति ,बिजयाश्वोरी-3-छैन

प्रबिधि : celluloid

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : वीजयश्वोरी हाइभिजन हल