चलचित्रघर : समेजी भिडियो हल

नाम : समेजी भिडियो हल

ठेगाना : डडेल्धुरा,माहाकाली ,अमरगडी-5-छैन

प्रबिधि : video

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : समेजी भिडियो हल