चलचित्रघर : दमक चलचित्र मन्दिर प्रा.लि.

नाम : दमक चलचित्र मन्दिर प्रा.लि.

ठेगाना : Jhapa/झापा ,दमक न.पा.-10-झापा

प्रबिधि : digital/डिजिटल

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 560

प्रोपाइटर : मनाेज राठी, किसन राठी, शान्तीराम ढकाल