चलचित्रघर : निलकण्ठ चलचित्र मन्दिर प्रा.लि.

नाम : निलकण्ठ चलचित्र मन्दिर प्रा.लि.

ठेगाना : Jhapa/झापा ,दमक न.पा.-12-झापा

प्रबिधि : digital/डिजिटल

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 699

प्रोपाइटर : निलकण्ठ चलचित्र मन्दिर प्रा.लि.