चलचित्रघर : पाथिभरा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि.

नाम : पाथिभरा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि.

ठेगाना : Jhapa/झापा ,दमक न.पा.-10-झापा

प्रबिधि : digital/डिजिटल

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 900

प्रोपाइटर : पाथिभरा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि.