चलचित्रघर : अार्इ. फन. प्रा.लि.

नाम : अार्इ. फन. प्रा.लि.

ठेगाना : Sunsari/सुनसरी ,इटहरी उप– महानगरपालिका-1-इटहरी

प्रबिधि : others/अन्य

श्रेणी : multiplex/मल्टिप्लेक्स

कुल सिट क्षमता : 6

प्रोपाइटर : संजय कुमार रार्इ