चलचित्रघर : क्रेजी एम्युजमेण्ट प्रा.लि.

नाम : क्रेजी एम्युजमेण्ट प्रा.लि.

ठेगाना : Morang/मोरङ ,विराटनगर उप–महानगरपालिका-12-विराटनगर

प्रबिधि : others/अन्य

श्रेणी : multiplex/मल्टिप्लेक्स

कुल सिट क्षमता : 22

प्रोपाइटर : सुरेश कुमार जैन