चलचित्रघर : बराह चित्र मन्दिर

नाम : बराह चित्र मन्दिर

ठेगाना : Sunsari/सुनसरी ,महेन्द्रनगर गा.वि.स.-8-सुनसरी

प्रबिधि : digital/डिजिटल

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 405

प्रोपाइटर : अात्मा राम दाहाल