चलचित्रघर : शुशिला चलचित्र मिन्दर

नाम : शुशिला चलचित्र मिन्दर

ठेगाना : Morang/मोरङ ,मधुमल्ला गा.वि.स.-1-माेरङ

प्रबिधि : digital/डिजिटल

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 499

प्रोपाइटर : भगत लामा पाख्रीन