चलचित्रघर : बाबा चलचित्र मन्दिर

नाम : बाबा चलचित्र मन्दिर

ठेगाना : Morang/मोरङ ,विराटनगर उप–महानगरपालिका-21-रानी

प्रबिधि : digital/डिजिटल

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 604

प्रोपाइटर : अरूण कुमार शाह तेली