वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: बि.सि.माेशन पिक्चर्स प्रा.लि. (B.C. Motion Pictures Pvt.Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-33 का.म.न.पा.,सास्तीनगर

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: हेम राज बि.सि.