वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: ब्लु मुन इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. (Blue Moon Entertainment Pvt.Ltd.)

ठेगाना: Rupandehi/रुपन्देही-5 बुटवल न.पा.,अमरपथ

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: बशु श्रेष्ठ, सुरज मिधुन मगर, अमित थापा