वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: रूद्र फिल्म ल्याव एण्ड स्टूडियाेस् इण्डष्ट्रिज (Rudra Films Lab and Studious Industries)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-2 का.म.न.पा.,कपन

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: रवि कुमार क्षेत्रि