वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: रिएक्सन मिडिया प्रा.लि. (Reaction Media Pvt.Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-10 का.म.न.पा.,वानेश्वर

वितरण गर्ने चलचित्र: National/International(स्वदेशी/विदेशी)

धनीको नाम: खगेन्द्र खरेल