वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: क्रियटिभ फिल्म प्राेडक्सन (Creative Film Production)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-10 का.म.न.पा.,पुरानाे बानेश्वर

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: गाेविन्द बहादुर शाही, दिपक कुमार शाही, कुन्ती कुमारी शाही, कमल बहादुर खड्का