वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: वि.के.फिल्मस् (B.K. Films)

ठेगाना: Bhaktapur/भक्तपुर-15 भक्तपुर न.पा.,भक्तपुर

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: गाेपालकाजी कायस्थ