वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: अरूष इन्टरनेशनल (Arus Enternational)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-9 का.म.न.पा.,सिनामंगल

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: टीकाराम घिमिरे