वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: श्रीराम बालाजी फिल्मस् प्रा.लि. (Shreeram Balaji Films Pvt.Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-5 का.म.न.पा.,पुतलीसडक

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: सुनिल मानन्धर