वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: श्रीबास्तव फिल्मस् प्रा.लि. (Shreebastab Films Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-5 गा.वि.स.,तिनथाना

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: विनाेद कुमार तिवारी, नन्दिकशाेर प्रसाद श्रीवास्तव