वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: रियल र्इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. (Real Entertainment Pvt.Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-32 का.म.न.पा.,अनामनगर

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: दिपक लम्साल