वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: एफ डि कम्पनी प्रा.लि. (FD Company Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-10 का.म.न.पा.,वानेश्वर

वितरण गर्ने चलचित्र: National/International(स्वदेशी/विदेशी)

धनीको नाम: प्रदिप कुमार उदय