वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: शिव शंकर र्इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (Shiva Sankar Entertainment Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-13 का.म.न.पा.,त्रिपुरेश्वर

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: दिवस बावु पुरी