वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: पपकर्न पिक्चर्स प्रा.लि. (Popcorn Pictures Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-10 का.म.न.पा.,बानेश्वर

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: टेक बहादुर खड्का, विश्व प्रकाश गाैचन (समेत)