वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: माैरी र्इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (Mauri Entertainment Pvt. Ltd)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-34 का.म.न.पा.,मिलनचाेक

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: निरा पाठक, अादेश शाक्य, नरेश पन्त