वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: स्म्यासिङ्ग एप्पल प्रा.लि. (Smashing Apple Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-8 का.म.न.पा.,काठमाडाैं

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: माेहन डाेटेल