वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: सन्दीप क्रियशन प्रा.लि. (Sandip Creation Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-14 का.म.न.पा.,बल्खु

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: घनश्याम विश्वकमार्