वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: अाे. डि. सी. नेटवर्क प्रा. लि. (ODC Network Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-16 का.म.न.पा.,वालाजु

वितरण गर्ने चलचित्र: National/International(स्वदेशी/विदेशी)

धनीको नाम: Suresh Jung Rayamajhi