वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: सुनकाेशी फिल्म (Sunkoshi Film)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-34 का.म.न.पा.,बानेश्वर

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: राम प्रसाद श्रेष्ठ