वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: श्री व्यङकटेश इन्टरटेनमेन्ट प्रा. लि. (Shree Byankatesh Entertainment Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-32 का.म.न.पा.,अनामनगर

वितरण गर्ने चलचित्र: National/International(स्वदेशी/विदेशी)

धनीको नाम: उज्वल पाैडेल, मनाेज राठी