वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: स्वस्तीक फिल्मस् (Swastik Films)

ठेगाना: Chitwan/चितवन-10 न.पा.,भरतपुर

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: कृ्ष्ण बहादुर रायमाझी